Cho hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, a Trac nghiem online - cungthi.vn0. Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành
B. Hàm số luôn có cực trị
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...