Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

B.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

C.

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

D.

Hàm số y nghịch biến trên R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

Hàm số  có y' = -(2x + 1)2. Ta có bảng biến thiên:

⇒ Hàm số  nghịch biến trên R.

Vậy phương án hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng  là sai.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...