Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1)

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2)

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

Hàm số đồng biến trên hai khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞). Hàm số nghịch biến trên hai khoảng (0 ; 1) và

(1 ; 2) chứ không nghịch biến trên khoảng (0 ; 2) vì bị gián đoạn tại x = 1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...