Cho hàm số img1. Kết luận nào sau đây đúng?  

A.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.        

B.

Hàm số nghịch biến với mọi img1.

C.

Hàm số đồng biến với mọi img1.

D.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2img3    Hàm số đồng biến trên khoảng img4img5.   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...