Cho este có công thức cấu tạo:

Tên gọi của este là:

A.

Phenyl vinylat.

B.

Vinyl phenylat.

C.

Etyl vinylat.

D.

Vinyl benzoat.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...