Cho đường tròn (C) đường kính AB và đường thẳng Δ. Để hình tròn xoay sinh bởi (C) khi quay quanh Δ là một mặt cầu thì cần có thêm điều kiện nào sau đây:
I. Đường kính AB thuộc Δ.
II. Δ cố định và đường kính AB thuộc Δ.
III. Δ cố định và hai điểm A, B cố định trên Δ.

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ II.

C.

Chỉ III.

D.

Không cần thêm điều kiện nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cần thêm điều kiện III.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...