Cho đường tròn (C) đường kính AB và đường thẳng Δ. Để hình tròn xoay sinh bởi (C) khi quay quanh Δ là một mặt cầu thì cần có thêm điều kiện nào sau đây:
I. Đường kính AB thuộc Δ.
II. Δ cố định và đường kính AB thuộc Δ.
III. Δ cố định và hai điểm A, B cố định trên Δ.

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ II.

C.

Chỉ III.

D.

Không cần thêm điều kiện nào.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...