Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x - y - 2z + 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:

A.

d cắt (α)

B.

d song song với (α)

C.

d chứa trong (α)

D.

d vuông góc với (α)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thay x, y, z ở phương trình của d vào phương trình của (α). Ta được:
              1 - t - 2 - t + 2t + 1 = 0 ⇔  0t = 0 : có vô số nghiệm
Vậy d ⊂ (α).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...