Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x - y - 2z + 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:

A.

d cắt (α)

B.

d song song với (α)

C.

d chứa trong (α)

D.

d vuông góc với (α)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...