Cho dung dịch chứa x mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa x mol Ca(HSO4)2. Hiện tượng xảy ra là:

A.

Sủi bọt khí.

B.

Vẩn đục.

C.

Sủi bọt khí và vẩn đục.

D.

Vẩn đục sau đó trong suốt trở lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sủi bọt khí và vẩn đục.

Ca(HCO3)2 + Ca(HSO4)2  2CaSO4↓ + 2CO2↑ + 2H2O

                                         (ít tan)     (sủi bọt)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...