Cho dòng điện thẳng I không đổi. Khung dây MNPQ đặt sát dây dẫn như hình. Trong khung dây không có dòng điện cảm ứng trong trường hợp 

                                                 

A.

chuyển động tịnh tiến ra xa dây dẫn xy.

B.

quay quanh cạnh MQ.

C.

quay quanh cạnh NP.

D.

quay quanh cạnh MN.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...