Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là: u = 100cos(100πt + ) (V), R = 100 Ω, C = F, coi điện trở của vôn kế rất lớn. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho vôn kế chỉ cực đại, giá trị L đó là:

A.

H.

B.

H.

C.

H.

D.

H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

H.

Dung kháng của tụ điện: ZC = = = 200 Ω

Điện áp trên hai đầu cuộn cảm được xác định:

UL = ZL = ZL =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZC + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZL = = 250 Ω L = = H.

Vì UL = nên khi hàm số y đạt giá trị cực tiểu thì UL đạt giá trị cực đại. Vậy với L = H thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...