Cho các chất và vật liệu: (1) polietilen; (2) đất sét ướt; (3) poli(metyl metacrylat); (4) nhựa phenolfomanđehit; (5) polistiren; (6) cao su. Những chất và vật liệu được dùng làm chất dẻo là:

A.

(1), (2), (3).

B.

(1), (2), (4).

C.

(1), (3), (4), (5).

D.

(3), (4), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (3), (4), (5).

polietilen, poli(metyl metacrylat), nhựa phenolfomanđehit, polistiren.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...