Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: 3Ni + 2Au3+  3Ni2+ + 3Cu.

Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là:

A.

3,75 V.

B.

2,25 V.

C.

1,73 V.

D.

1,25 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...