Cho 12,9 gam este mạch hở E có công thức C4H6O2 vào 150ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,8 gam chất rắn. Tên gọi của E là:

A.

Metyl acrylat.

B.

Vinyl axetat.

C.

Anlyl fomat.

D.

Propenyl fomat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vinyl axetat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...