Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm khi nào?

A.

Năm 1948.

B.

Năm 1953.

C.

Năm 1952.

D.

Năm 1951.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...