Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm khi nào?

A.

Năm 1948.

B.

Năm 1953.

C.

Năm 1952.

D.

Năm 1951.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năm 1952.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...