* Chiều dài hộp đựng bút trong năm lần đo (đơn vị mm) là: 250; 252; 252; 248; 250.

Cách ghi giá trị trung bình trong năm lần đo trên nào sau đây là đúng nhất?

A.

249,6 (mm).

B.

249 (mm).

C.

250 (mm).

D.

250,0 (mm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

250 (mm).

A¯=250+252+252+248+2505=250,4mm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...