Chiết suất tuyệt đối của một môi trường vật chất luôn luôn

A.

nhỏ hơn 1.

B.

Lớn hơn 1.

C.

bằng 1.

D.

lớn hơn 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lớn hơn 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...