Chỉ số iot được xác định bằng số gam I2 đã cộng hợp vừa đủ với 100g lipit. Giả thiết rằng có một loại lipit chỉ chứa hợp chất có công thức:

Chỉ số iot của loại lipit này bằng:

A.

119.

B.

89.

C.

59.

D.

30.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...