Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu?

A.

ở Hương Cảng.

B.

ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

ở Quảng Châu.

D.

Ở Hà Nội

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...