Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu?

A.

ở Hương Cảng.

B.

ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

ở Quảng Châu.

D.

Ở Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở Hà Nội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...