Chất X có CTPT C2H4O2 cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại

A.

axit không no đơn chức

B.

axit no đơn chức

C.

ancol no đa chức

D.

este no đơn chức

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì X tác dụng với NaOH thu được sản phẩm là muối và nước, do đó X phải là axit

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...