Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH  Y + CH4O

Y  + HCl (dư) Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:

A.

H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...