Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH  Y + CH4O

Y  + HCl (dư) Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:

A.

H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

B.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

C.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.

D.

H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...