Chất nào dưới đây không thể sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao su?

A.

Clopren.

B.

Đivinyl.

C.

Isopren.

D.

Propilen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Propilen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...