Chất nào dưới đây không thể sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao su?

A.

Clopren.

B.

Đivinyl.

C.

Isopren.

D.

Propilen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...