Chất nào có thể oxi hoá được ion Fe2+ thành ion Fe3+? Biết Eº(Fe3+/Fe2+) = +0,77 (V).

A.

Cu2+.

B.

Pb2+.

C.

Ag+.

D.

Au.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...