Cấu trúc không gian ba chiều của prôtêin có thể bị phá hủy làm mất chức năng khi bị tác động bởi

A.

nhiệt độ cao.

B.

độ ẩm cao.

C.

khí CO2 nhiều.

D.

khí oxi nhiều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhiệt độ cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...