Câu nào sau đây sai?

A.

Hình tròn xoay có ít nhất một trục đối xứng.

B.

Hình tròn xoay có vô số trục đối xứng.

C.

Mặt cầu có duy nhất một mặt phẳng đốì xứng.

D.

Hình trụ có duy nhất một tâm đối xứng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...