Câu nào dưới đây nói về chuyển động của các hạt tải điện trong chất điện phân khi có dòng điện qua bình điện phân là đúng?

A.

Các ion âm và êlectron đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

B.

Chỉ có các êlectron đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

C.

Các ion âm đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

D.

Chỉ có các êlectron đi từ catôt về anôt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các ion âm đi về anôt còn các ion dương đi về catôt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...