Cặp kim loại nào sau đây có tính chất bền vững trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?

A.

Fe và Al.

B.

Fe và Cr.

C.

Al và Cr.

D.

Mn và Cr.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Al và Cr.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...