Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

A.

Dung dịch NaOH và Al2O3.

B.

Dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.

C.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl.

D.

K2O và H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...