Cần năng lượng 1,6.10−12 (J) để di chuyển một diện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế 107 (V). Độ lớn của điện tích là

A.

1,6.10−19 (C).

B.

1,6.10−5 (C).

C.

1,6.105 (C).

D.

1,6.1019 (C).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...