Cần năng lượng 1,6.10−12 (J) để di chuyển một diện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế 107 (V). Độ lớn của điện tích là

A.

1,6.10−19 (C).

B.

1,6.10−5 (C).

C.

1,6.105 (C).

D.

1,6.1019 (C).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,6.10−19 (C).

Ta có: A = q.U.

q = = 1,6.10−19 (C).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...