Cần điều chế 6,72 lít H2 (đktc) từ Fe và dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4 loãng. Axit nào dưới đây cần lấy số mol nhỏ hơn?

A.

HCl.

B.

H2SO4 loãng.

C.

Hai axit có số mol bằng nhau.

D.

Không xác định được vì không cho lượng Fe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2SO4 loãng.

Ta có: = 0,3 (mol) mà 2 mol HCl tạo ra 1 mol H2 nên tạo ra 0,3 mol H2 cần 0,6 mol HCl. Tương tự, để tạo thành 0,3 mol H2 cần 0,3 mol H2SO4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...