Cách mạng tháng Tám 1945 giành được thắng lợi đầu tiên ở:

A.

Hà Nội

B.

Huế

C.

Sài Gòn

D.

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...