Các nước Đông Âu tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân trong thời gian nào?

A.

Những năm 1945 - 1949.

B.

Những năm 1946 - 1949.

C.

Những năm 1948 — 1950.

D.

Những năm 1948 - 1949

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Những năm 1945 - 1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...