Các chất Al(OH)3 và Al2O3 đều có tính chất

A.

là oxit bazo

B.

đều bị nhiệt phân

C.

đều là hợp chất lưỡng tính

D.

đều là bazo

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lý thuyết

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...