Cá thể mang ba cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu giao tử bằng nhau khi:

A.

ba cặp gen nằm trên ba cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

B.

ba cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

ba cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen.

D.

ba cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...