Cá thể dị bội thể ba nhiễm, tạo các loại giao tử có tỉ lệ 1A : 2Aa : 1aa : 2a. Kiểu gen của cá thể là:

A.

AAa.

B.

Aaa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...