Cả hai tia γ và sóng truyền thanh đều là sóng điện từ nhưng:

A.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn sóng truyền thanh.

B.

Tia γ có bước sóng dài hơn sóng truyền thanh.

C.

Tia γ và sóng truyền thanh có bước sóng bằng nhau. 

D.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn, bằng hay dài hơn sóng truyền thanh đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia γ có bước sóng ngắn hơn sóng truyền thanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...