* Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)).

Thể tích của bình đựng khí trên là?

A.

5,6 (l).

B.

11,2 (l).

C.

22,4 (l).

D.

28 (l).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5,6 (l).

Khí hêli ở điều kiện tiêu chuẩn nên:

         = 5,6 (l).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...