* Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)).

Thể tích của bình đựng khí trên là?

A.

5,6 (l).

B.

11,2 (l).

C.

22,4 (l).

D.

28 (l).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...