Binh đoàn quân dù của Pháp đổ quân chiếm những vị trí nào?

A.

Bản Thi.

B.

Đèo Bông Lau.

C.

Thị xã Bắc Kạn.

D.

Thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...