Biết B nằm giữa A và C; trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC dựng các tam giác đều ABE, BCF. Gọi M, N lần lượt là trung điếm của các đoạn thẳng AF, CE. Để chứng minh tam giác BMN đều. Một học sinh chứng minh qua ba bước như sau:
Bước 1: Thực hiện phép quay Q tâm B với góc quay φ = 60°. Phép quay Q biến E thành A; biến C thành F.
Bước 2: Do đó Q biến đoạn thắng EC thành đoạn thẳng AF. Như thế Q biến trung điểm N của EC thành trung
điếm M của AF.
Bước 3: Từ kêt quả trên suy ra: BN = BM và 
Kết luận: tam giác BMN là tam giác đều.
Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?
                                  

A.

Chứng minh hoàn toàn đúng.

B.

Sai từ bước 1.

C.

Sai từ bước 2.

D.

Sai từ bước 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chứng minh hoàn toàn đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...