Biến động di truyền là hiện tượng nào sau đây?

A.

Kiểu gen của một cá thể nào đó đột ngột biến đổi.

B.

Rối loạn cơ chế phân li NST trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.

C.

Tần số tương đối các alen trong một quần thể vì nguyên nhân nào đó mà biến đổi một cách đột ngột.

D.

Xảy ra đột biến gen với tần số cao trong một quần thể nào đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tần số tương đối các alen trong một quần thể vì nguyên nhân nào đó mà biến đổi một cách đột ngột.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...