Bất phương trình logx(x2 + x - 2) > 1 có tập nghiệm là:

A.

(-∞ ; -) ∪ ( ; +∞)

B.

(1 ; )

C.

( ; +∞)

D.

 (4 ; +∞)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...