Bất phương trình logx(x2 + x - 2) > 1 có tập nghiệm là:

A.

(-∞ ; -) ∪ ( ; +∞)

B.

(1 ; )

C.

( ; +∞)

D.

 (4 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Với x > 1 thì bất phương trình đã cho tương đương với: 

x2 + x - 2 > x ⇔ x2 - 2 > 0 ⇔ x < - hoặc x > 

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình đa cho là x > .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( ; +∞).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...