Bất phương trình 

có nghiệm là kết quả nào sau đây?

A.

x = 4

B.

x = 2

C.

x = 3

D.

Bất phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 4

Điều kiện của bất phương trình là:

∗ Với x = 3 ta có:

- ≤ log3 = log32 - 1 ⇔  ≤ log32 ⇔ 3 ≤ 2 ⇔ 32 ≤ 8 (vô lí)

∗ Với x = 4 ta có:

- ≤ log4 = -log42 = - (luôn đúng).

Vậy ta nhận nghiệm x = 4.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...