** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ

     a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng.

Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen.

Nếu 3 cặp gen dị hợp phân bổ trên cùng 1 cặp NST tương đồng sẽ tạo thành bao nhiêu kiểu gen?

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...