** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ

     a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng.

Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen.

Nếu 3 cặp gen dị hợp phân bổ trên cùng 1 cặp NST tương đồng sẽ tạo thành bao nhiêu kiểu gen?

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...