** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Đem F1 giao phối với cây quả dài F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 sẽ là:

A.

3 quả dài : 1 quả ngắn.

B.

100% quả dài.

C.

1 quả dài : 1 quả ngắn.

D.

3 quả dài : 1 quả ngắn hoặc 100% quả dài.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...