** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Đem F1 giao phối với cây quả dài F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 sẽ là:

A.

3 quả dài : 1 quả ngắn.

B.

100% quả dài.

C.

1 quả dài : 1 quả ngắn.

D.

3 quả dài : 1 quả ngắn hoặc 100% quả dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 quả dài : 1 quả ngắn hoặc 100% quả dài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...