14,7 (gam) một amino axit X tác dụng với NaOH dư cho ra 19,2 (gam) muối. Mặt khác, 14,7 (gam) X tác dụng với HCl dư cho ra 18,35 (gam) muối clorua. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...