Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 61: Thuyết Big Bang


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 316)
Câu 1 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đắn của thuyết Big Bang.

Lời giải:

Hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đẵn của thuyết Big Bang.

a) Vũ trụ dẫn nở

b) Bức xạ nên vũ trụ

Câu 2 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu vấn đề một số điều xảy ra ở các thời điểm quan trọng sau vụ nổ lớn.

Lời giải:

Theo thuyết Big Bang , vũ trụ bắt đầu dãn nở từ một “điểm kì dị” muốn tính tuổi của vũ trụ, ta phải lập luận được đi ngược thời gian đến “điểm kì dị” được tuổi và bán kính của vũ trụ là số không để làm mốc(gọi là điểm Big Bang). Tại điểm này các định luật vật lí đã biết và thuyết tương đối rộng thuyết hấp dẫn không áp dụng được.

Giải Bài tập (trang 316)
Bài 1 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Theo thuyết Big Bang các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

A. t = 3000 năm

B. t = 30000 năm

C. t = 300000 năm

D. t = 3000000 năm

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 316 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Các vạch quang phổ của các thiên hà.

A. Đều bị lệch phía bước sóng ngắn.

B. Đều bị lệch về phía nước sóng dài.

C. Hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. Có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về phía bước sóng dài.

Lời giải:

Chọn B.Loading...