Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 60: Sao. Thiên hà


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 311)
Câu 1 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Sao là gì? Nêu những đặc trưng chính của sao.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu vắn tắt một số loại sao đặc biệt.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 3 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thiên hà là gì? Nêu các loại thiên hà.

Lời giải:

Xem mục 3a phần KTCB.

Câu 4 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thiên Hà của chúng ta thuộc loại gì? Trình bày sơ lược về Thiên Hà của chúng ta.

Lời giải:

Xem mục 3b phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 311)
Bài 1 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

A. Sao chắt trắng.

B. Sao nơtron.

C. Sao khổng lồ (hay sao kềnh đỏ).

D. Sao trung bình giữa các chất trắng và sao khổng lồ.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 2 (trang 311 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Đường kính của một thiên hà vào cỡ.

A. 10000 năm ánh sáng.

B. 100000 năm ánh sáng.

C. 1000000 năm ánh sáng.

D. 10000000 năm ánh sáng.

Lời giải:

Chọn B.Loading...