Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 289)
Câu 1 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phản ứng nhiệt hạch là gì? Nêu điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu các ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch tỏa ra.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 289)
Bài 1 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

A. Tỏa nhiệt.

B. Cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.

C. Hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

D. Trong đó, hạt nhân của các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì.

A. Một phản ứng tỏa và một phản ứng thu năng lượng.

B. Một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia ở nhiệt độ cao.

C. Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân năng hơn, phản ứng kai là sự vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhẹ hơn.

D. Một phản ứng diễn biến rất chậm, phản ứng kia rất nhanh.

Lời giải:

Chọn C.Loading...