Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 259)
Câu 1 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng.

Lời giải:

Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải Bài tập (trang 259)
Bài 1 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghi m_0 chuyển động với vận tốc v là:

Giải bài tập sgk-Giải Bài tập (trang 259)
 Bài 1 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn B

Bài 2 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng là:

Giải bài tập sgk-Bài 2 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 (trang 259 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của hạt.

Lời giải:

Động năng của hạt bằng năng lượng tĩnh ta có Wđ = m0 c2.

Năng lượng toàn phần của hạt:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Giải ra ta được :

Giải bài tập sgk-nullLoading...