Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 50: Thuyết tương đối hẹp


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 256)
Câu 1 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phát biểu hai tiên đề Anh – xtanh.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 2 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu vắn tắt hai hệ quả của thuyết tương đối hẹp.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 256)
Bài 1 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.

A. Nhỏ hơn c.

B. Lớn hơn c.

C. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn c, phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn.

D. Luôn bằng c, không phụ thuộc phương truyền và vận tốc của nguồn.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Khi một cái thước chuyển động dọc theo phương chiều dài của nó, độ dài của thước đo trong hệ quán tính K.

A. Không thay đổi.

B. Co lại, tỉ lệ nghịch với vận tốc của thước.

C. Dãn ra, phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của thước.

D. Co lại theo tỉ lệ:

Giải bài tập sgk-Bài 2 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tính độ có chiều dài của một cái thước có chiều dài tiêng bằng 30 cm, chuyển động với vận tốc v=0,8c.

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Độ co chiều dài : ∆l = l0 - l = 30 - 18 = 12 cm

Bài 4 (trang 256 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một đồng hồ chuyển động với vận tốc v=0,8c. Hỏi sau 30 phút (tính theo đồng hồ đó) thì đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây.

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Vậy đồng hồ chuyển động đã chạy chậm hơn là ∆I = 3000 - 1800 = 1200 s.Loading...